İyi Huylu Prostat Büyümesi

Prostatektomi, prostat bezinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için yapılan bir ameliyattır. Prostat bezi, idrarı mesaneden penise taşıyan üretrayı çevreler.

Prostat cerrahisi prostatı etkileyen bir dizi durumu tedavi etmek için kullanılır. En yaygın olarak prostat kanseri için bir tedavi yöntemidir. Prostat cerrahisi, ilgili duruma bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılabilir. Seçenekler, robotik cerrahi destekli ve geleneksel açık cerrahi ile gerçekleştirilen minimal invaziv cerrahiyi içerir.

Prostat Ameliyatı Neden Gereklidir?

Prostatektomi lokalize prostat kanserini tedavi etmek için yapılır. Tek başına veya radyasyon, kemoterapi ve hormon tedavisi ile birlikte kullanılabilir.

Radikal prostatektomi, lokalize prostat kanseri olan erkekleri tedavi etmek için tüm prostat bezini ve çevresindeki lenf düğümlerini çıkarmak için yapılan ameliyattır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı teknikler kullanarak prostatektomi ameliyatları gerçekleştirebilmekteyiz:

Robot yardımlı radikal prostatektomi: Prostatı çıkarmak için hastanın karnının alt tarafında beş veya altı küçük kesi yapılır. Yüksek teknolojiye sahip robotik cerrahi robotuna bağlı aletleri kullanarak ameliyat gerçekleştirilir. Robotik sistem, yüksek hareket kabiliyeti imkanı sunar. 

Açık radikal prostatektomi: Hastanın prostatının alınması için geleneksel olan açık cerrahi yöntemleri uygulanır.

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.

Minimal İnvaziv Prosedürler

Daha yeni teknolojilerle doktorlar, küçük kesikler (kesiler) ile minimal invaziv prosedürleri kullanabilir veya üretraya yerleştirdikleri tüp tarzı aletleri kullanabilirler. BPH semptomlarını ilaçlardan daha iyi giderirler. Diğer faydalar, geleneksel, açık cerrahiye göre daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı ve daha az risk içerir. Bu prosedürler prostatın çıkarılmasını veya kesilmesini içermez. Doktorlarımız, minimal invaziv cerrahinin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için prostatınızın boyutunu ve genel sağlığınızı dikkate alacaktır.

Minimal invaziv cerrahi türlerinden birkaçı şunları içerir:

  • Rezūm su buharı tedavisi: Üretraya bir cihaz yerleştirilir, idrar tüpünüz ve küçük bir iğne, fazla prostat dokusunu tedavi etmek için su buharı veya buhar verir. Genellikle doktorunuzun ofisinde yapılır.
  • Transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT): Bu noninvaziv prosedür, doktorunuzun mesanenize yerleştirdiği esnek bir tüpe bağlı bir mikrodalga anteni kullanır. Mikrodalga ısı aşırı prostat dokusunu öldürür.
  • UroLift sistemi: UroLift, büyümüş prostat dokusunu kaldırmak ve yolundan uzak tutmak için kullanılan kalıcı olarak yerleştirilmiş bir cihazdır, bu nedenle artık üretrayı bloke etmez. Prosedür cinsel işlevi etkilemez. Tipik olarak bir doktorun muayenehanesinde, ayaktan cerrahi merkezinde veya ameliyathanede lokal veya genel anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Hastalar genellikle aynı gün kateter kullanmadan eve dönerler.
  • Transüretral iğne ablasyonu (TUNA): Bu prosedür artık BPH tedavisi için önerilmemektedir. Doktorun idrar ve meniyi penis yoluyla taşıyan tüp olan üretraya ısıtılmış bir iğne soktuğu bir prosedürdür. Isıtılmış iğne, prostat bezindeki fazla hücreleri ısıtmak ve yok etmek için radyofrekans dalgalarını kullanır.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen minimal invaziv ameliyatlar şunları içerir:

  • Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP): Bu, BPH’yi tedavi etmek için en yaygın ameliyattır. Doktorlarımız prostatın idrar akışınızı etkileyen kısımlarını çıkarır. Fazla dokuyu çıkarmak için üretranın içine bir dürbün yerleştirildiği için herhangi bir kesi ve dış yara izi görülmez. TURP ile, bazı erkekler “geriye doğru boşalma” (meni üretra yerine mesaneye boşalma) denilen şeyi alabilir. 
  • Prostatın transüretral insizyonu (TUIP): Bu ameliyat prostat dokusunun çıkarılmasını içermez. Bezin üretra üzerindeki baskısını azaltmak ve idrara çıkmayı kolaylaştırmak için prostatta birkaç küçük kesik yapılır. Bu prosedür, daha küçük prostatları olanlar gibi bazı erkekler için bir seçenektir. TUIP ile TURP ile karşılaştırıldığında geriye doğru boşalma riski çok daha azdır. Bununla birlikte, genellikle size TURP’a eşit semptomlarda rahatlama sağlar. Olası bir dezavantaj: Bazı erkeklerin tekrar TUIP’e ihtiyacı olabilir. Doktorlar, esas olarak prostatın boyutuna göre hangisinin kullanılacağına karar verir.
  • Lazer cerrahisi: Doktor, prostat dokusunu öldürmek ve bezi küçültmek için lazer enerjisi kullanır. Bu, daha büyük prostatlarda o kadar etkili olmayabilir. Lazer prosedürleri genellikle size semptomlarda rahatlama ve TURP’ye benzer şekilde daha iyi idrar akışı sağlar. Bununla birlikte, bazı lazer tedavileri diğerlerinden daha az yan etki üretir ve kanama riskini de azaltır. Lazer tedavilerinin TURP kadar etkili olup olmadığını anlamak için uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.