3D Medikal Baskı ve Simülasyon

3D baskı teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi ile birlikte tıp alanında da bu teknolojilerin kullanılma sıklığı artıyor. Cerrahi implant prosedürlerinde kullanılan 3D medikal baskı teknolojileri, bioprinting (biyoyazdırma) işlemi ile birlikte baskı ile organ üretme projelerini doğurdu. Bu kapsamda bakıldığında 3D medikal baskı teknolojisini cerrahi operasyonlarda oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor.

3D medikal baskı teknolojisinin tıbba kattığı en önemli özellik kişiye özel üretim yapabilme olanağı sunmasıdır.

Simülasyon yöntemlerinin yaygınlaşması ile artık ameliyatlar sanal ortamda da yapılabilir olacak. Aynı sistem sayesinde tıp eğitimini de büyük katkılar sağlanabilmektedir. Simülasyonda eğitimin ve vaka senaryolarının tekrarlanabilir, standardize olması ve sonuçların objektif olarak değerlendirilebilir olması, ayrıca yapılan hataların bir zarara neden olmaması sağlık eğitimine çok önemli avantajlar getirmiştir.

Hastanın medikal görüntülerinden hazırlanan 3D medikal modeller ve bunların oluşturduğu simülasyonlar doktorun tüm detayları ameliyat öncesinde incelemesine olanak sağlar. Cerrahlar 2 boyutlu kesit görüntüler yerine, hastanın anatomisiyle birebir boyutlardaki modeller ile çalışır. Böylece ameliyatı sorunsuz şekilde planlayabilir, ameliyat sırasında neler ile karşılaşacağını görebilirler. Bu sayede sonuçları ve ihtiyaç duyulacak araçları ameliyatı öncesinde görerek gerekli önlemleri alabilirler.

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.