Sistoskopi

Sistoskopi Nedir ?

Sistoskopi, idrar yollarının iç yüzeyini incelemek için kullanılan bir tıbbi işlemdir. Bu işlem sırasında, özel bir alet olan sistoskop adı verilen esnek bir tüp idrar yoluna yerleştirilir ve idrar yolunun iç yüzeyi görüntülenir.

Sistoskopi, idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolu kanamaları, idrar yolu darlıkları, idrar kesesi taşları ve bazı kanser türleri gibi çeşitli tıbbi durumların tanısını koymak için kullanılabilir. Ayrıca, sistoskopi ile idrar yolu darlıklarının açılması, taşların çıkarılması ve bazı tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması da mümkündür.

Sistoskopi Ne İçin Yapılır ?

Alt idrar yolunuzdan bir alet ile girilerek işlem yapılması rahatsız edici olarak düşünülebilir. Ancak doktorunuz bu girişimin önemini ve size sağlayacağı faydayı düşünerek öneride bulunmaktadır. 

Sistoskopi; mesane ve üretrayı etkileyen durumları teşhis etmek, izlemek ve tedavi etmek için kullanılır.

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.

Size bir sistoskopi önerilebilecek sık sebepler şunlardır:

Özellikle küçük mesane kanserlerinin ortaya çıkarılmasında (ultrason küçük tümörleri göremediğinden) ve mesane kanseri olan hastaların periyodik kontrollerinde sistoskopi çok önemlidir.

  • İdrardan kan gelmesi, sebebi açıklanamayan ve ilaç tedavilerine dirençli sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, aşırı aktif mesane ve ağrılı idrara çıkma gibi durumların nedenini belirlemek ve gerekirse mesaneden biyopsi için
  • Mesane kanseri, mesane taşları, mesane iltihapları (sistit) ve büyümüş prostatı teşhis etmede
  • Mesane kanseri sebebiyle  takip edilen hastaların periyodik kontrolleri için
  • Mesane tümöründen veya şüpheli yerlerden bir parça alınıp incelemede (biyopsi)
  • Çok küçük mesane tümörleri sistoskopi sırasında çıkartılabilir
  • Üreterlerden (mesaneye her böbreğin idrarını taşıyan iki tüp) bir idrar örneği elde etmede (bu tek böbreği tutan enfeksiyon veya tümör için kontrol etmeyi sağlar)
  • Üreterdeki bir darlık veya taş nedeniyle olan tıkanıklığı rahatlatmak için üreter içine bir stent (küçük bir tüp) koymada
  • Üst üriner sistemin görüntülenmesi ve tıkanıklık olan bölgelerin belirlenmesi amacıyla kontrast madde vererek grafi çekmek için

Sistoskopi; aktif bir üriner sistem enfeksiyonu, ciddi prostatik tıkanıklık ve genel durum bozukluğu olan durumlarda yapılmamalıdır.

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.