Prof. Dr. Emre Huri

Üroloji Uzmanı - Anatomi Bilim Doktoru - Sağlık Kurumları İşletmesi - Sivil Toplum Gönüllüsü
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.

Özgeçmiş

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’na Doçent (İng.) olarak atandım, 2021 Şubat ayında da aynı klinikte Profesörlük kadrosuna atandım, halen aynı kurumda çalışmaktayım. 

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilimdalı’nda Anatomi doktora programına başladım. 2011 yılında doktora yeterliliği geçerek MD-PhD ünvanını aldım. 2010 yılında MD Anderson Kanser Merkezi’nde ürolojik kanserler hakkında klinikte gözlemci olarak çalışmalar yaptım.

2014 yılında Belçika”da Leuven Üniversitesi Üroloji Anabililmdalı”nda Fonksiyonel Üroloji, erkek ve kadın inkontinans ve nöroüroloji konularında çalışmalar yaptım. 2021-2022 yılarında 6 ay süreyle KU Leuven Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fonksiyonel / Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji bölümünde robotik prostatektomi, robotik sistektomi, robotik rekonstürktif cerrahi, AMS 800 yapay üriner sfinkter cerrahisi, ALTİS kadında sondasız idrar kaçırma cerrahisi, sakral nörostimulasyon (MR uyumlu), erkekete idrar kaçırmada Advance askı (sling) cerrahisi konularında misafir öğretim üyesi olarak çalıştım.

Halen de misafir öğretim üyesi olarak ortak projeler yürütüyorum. 2022’de Avrupa’nın önemli robotik cerrahi eğitim merkezinde Robotik Cerrahi Temel Kursu, Fransa’da bulunan Renne Üniversitesi’nde robotik kadın üriner sfinkter cerrahisi konularında eğitimler ve önemli sertifikaları aldım.

2016 – 2018 yılları arasında itibaren Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından kabul edilen Avrupa Birliği projesi olan MedTRain3DModsim’in proje koordinatörlük görevini yaptım.

2021 yılı itibariyle bir başka Avrupa Birliği Projesi olan EuroSOMT (eurosomt.com) projesinin Hacettepe Üniversitesi adına koordinatörlüğünü yapıyorum. 2014-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Uygulama, Eğitim ve Araştırma Merkezi (Hacettepe STEM) Merkez Müdürlük görevini yaptım.

2018 yılından itibaren Internationcal Continence Society (ICS) Institute School of Modern Technology Direktörlük görevlerini sürdürüyorum. Ayrıca Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNERG) Müdürlük görevini yapıyorum. Burada 3D Modelleme, Medikal Baskı ve Simulasyon Lab ve Cerrahi Anatomi Diseksiyon Lab olarak 2 farklı laboratuvarın direktörlüğünü yapıyorum. Son yıllarda yapmış olduğum araştırma çalışmaları sanal ürolojik cerrahi modeller, 3D medikal baskı, sanal ve arttırılmış geçeklik ile cerrahi planlama ve sağlık teknolojileri konularında olmuştur.

Dünyanın en prestijli yayın organlarından Springer tarafından çıkarılmış 2 adet Ürolojik Cerrahide Dijital Çağ adlı akademik yayınların Editörlük’lerini yaptım. 2 patent sahibiyim. Ayrıca 3D medikal baskı ve sanal gerçeklik uygulamaları ile ürolojik cerrahide eğitim amaçlı kullanılacak 23 ayrı modelin tasarımcısıyım.

Hastalar açısından cerrahi öncesi organ modelleme, 3D medikal baskı ile ameliyat öncesi hasta bilgilendirme, kompleks anatomiye sahip hastaların 3D ameliyat planlamalarını üroloji alanında ülkemizde başlatan, bu konularda akademik yayınlar yapan ilk kişiyim. Ülkemizde üretilen tamamen yerli endoskopik üroloji simülatörü olan MedicaUROSİM’in danışmanıyım.

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.