Tedaviler

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.

Sakral sinir stimülasyonu (SNS), mesane pili uygulaması olarak da bilinir.

Ürolojide botoks, idrar kaçırma, inmemiş testis ve Peyronie hastalığı gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılabilir.

Prostatektomi, prostat bezinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için yapılan bir ameliyattır.

Yapay üriner sfinkter, hastanın idrar kaçırmasını önleyen bir üriner kontrol sistemidir. Sfinkter bünyesinde bulunan pompa sayesinde istemsizce gerçekleşen idrar kaçırma durumu önlenir.

Robotik cerrahi, kanser tedavilerinde tüm dünyada uygulanan en yüksek teknolojili cerrahi tedavi prosedürüdür.

Üriner diversiyon, mesanenin tamamen veya kısmen alınması gerektiği durumlarda, idrarın vücuttan çıkarılması için yapılan cerrahi bir prosedürdür.

Kadınlar için idrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırma sorunlarının nedenine, semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Sling (hamak) tedavisi, üriner stres inkontinansını tedavi etmek için kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. 

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) tedavisi, enfeksiyonun nedenine, semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.