İnterstisyel Sistit / Mesane Ağrı Sendromu

İnterstisyel Sistit / Mesane Ağrı Sendromu Nedir?

İnterstisyel sistit (IC), aynı zamanda mesane ağrı sendromu olarak da bilinir, idrar kesesi iç yüzeyindeki inflamasyona neden olan kronik bir inflamatuar hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri arasında ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma, idrar tutamama, idrar kesesinde dolgunluk hissi ve ağrı yer alır.

IC’nin kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bağışıklık sistemi, genetik faktörler, hormonal dengesizlikler ve idrar kesesi zarının hasar görmesi gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

IC, kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır. Genellikle 30-40 yaş arasında ortaya çıkar, ancak her yaşta görülebilir. Ayrıca, fibromiyalji, irritabl bağırsak sendromu ve vulvodini gibi diğer kronik ağrı sendromları ile ilişkili olabilir.

IC’nin tedavisi, semptomların şiddetine ve hastanın yaşam kalitesine göre değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, idrar kesesi tedavisi, fizyoterapi, davranışsal terapi, beslenme terapisi ve cerrahi yer alır. Tedavi seçenekleri ve tedavi süreci, hastalığın şiddetine ve semptomların tipine göre değişebilir.

IC’nin ana semptomları nelerdir?

IC’nin şiddeti geniş bir yelpazede görülebilir, oldukça hafif olabilirken, kronik pelvik ağrı hissedildiğinde son derece ağır olabilir. Semptomlar hastalar arasında çok farklıdır, hiçbir hastada aşağıdaki semptomlar aynı kombinasyonda ve ağırlıkta değildir:

  • Sık idrara gitme – Gündüz ve/veya gece idrara çıkma ihtiyacı sayısı. Nadir görülen ağır durumdarda günde 60 keze kadar idrara çıkma hissi oluşabilir. Erken dönemlerde veya hafif durumlarda, günde 8 kezden çok idrara çıkma ve gecede 2 ve daha fazla tuvalete kalkma, hastanın tek şikayeti olabilir. Sık idrara çıkma stres/endişeye, yolculuğa bağlı veya cinsel ilişkiye bağlı da olabilir.
  • Ani idrar hissi – Ani idrar hissi oluşması dayanılmaz bir ağrıya neden olabilir. Ani idrar hissine karın ağrısı, basınç hissi ya da kasılmalar eşlik edebilir.
  • Ağrı – Ağrı karında, üretrada ya da vajinal bölgede olabilir ve hastayı gece yatağından kaldıracak kadar şiddetli olabilir. Stres/endişe, yolculuk ve cinsel ilişki ağrıyı şiddetlendirebilir.
IC’den kimler etkilenir?

IC genelde kadınlarda görülür ancak yaş ve ırktan bağımsız olarak erkeklerde de görülebilir. Risk faktörleri arasında ailede daha once IC tanısı konan birisinin olması ve mesane ağrısı ile ilgili şikayetlerin oluşmasından önce pelvik/abdominal cerahi geçirmiş olma sayılabilir.

1999 yılında, Sistit ve Aşırı Aktif Mesane Vakfı, üyelerinin %64’ünün katıldığı bir anket yaptı. Bu anket, hep sanıldığının aksine, IC’nin sadece menapoz sonrası kadınları etkilemediğini, aynı zamanda genç kadınları ve erkekleri de etkilediğini ve bu durumun günlük yaşamları ve cinsel ilişkileri üzerinde önemli derecede etkisi olduğunu göstermiştir. Aynı anket IC olan hastaların şikayetlerinin başlaması ile tanı alması arasında ortalama 6 yıllık bir sure olduğunu göstermiştir.

Anket IC olan hastalarda eşlik eden bel ağrısı, artrit, İrritabl Barsak Sendromu, bakteriyel sistit, sinüsit gibi diğer rahatsızlıklarının da olduğunu göstermiştir.

IC hastanın hayatını nasıl etkiler?

Mesane Ağrı Sendromu/IC hastaların hayatını çok değişik şekillerde etkiler. Ne yazık ki IC için standard semptomlar yoktur, bu yüzden hastanın günlük yaşantısını nasıl etkileyeceği yeterince kestirilemez. Bu alışveriş yapmak, ev işleri gibi günlük aktiviterlerde zorluk yaratır. Bu durum yıpratıcıdır, hastalarda depresyon, dikkatini toplamada güçlük çekme, gece uyuyamama ve aşırı bir yorgunluk haline neden olabilir.

Hastaları çoğu, hayatlarının gittikleri yerde en yakın lavabonun nerde olduğunu bulmakla geçtiğini farkederler. Bu yüzden evden uzağa yapılacak olan her gezi ciddi planlama gerektirir ve bunun bir sonucu olarak bazı hastalar eve bağımlı hale gelirler. Bu sosyal izolasyona ve depresyona gidebilir. Gece sürekli olarak tuvalete kalmak çok ciddi yorgunluğa sebebiyet verebilir. Sürekli ağrı çekiyor olmak hastaların kişisel ilişkileri ve iş yaşamları üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. Ağrı ancak mesane boşaltıldığı zaman rahatlar ve bu da geçicidir.

Birçok hasta bazı yiyecek,içecek ve hatta giyeceklerin rahatsızlığını şiddetlendirdiğini farkeder ve bu yüzden diyetleri son derece kısıtlı olabilir.

IC/Mesane Ağrı Sendromu Tedavisi

IC’nin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Nadir bir organizma ile tetikleniyor olabilir, ya da sinir uçları veya mesanenin iç döşemesinin anomalisi ile bağlantılı olabilir. IC hastaları genelde tanıları konmadan önce uzun süre başarısız antibiyotik tedavileri almışlardır.

Tanı çeşitli testler ile konmaktadır- şikayetlerin sebebi olacabilecek diğer mesane problemleri öncelikle dışlanmalıdır. Bu yüzden hastalar ürodinami ve sistoskop ile test edilmektedirler.

IC için etkin tedaviler vardır. IC semptomları Mesane İçi İlaç Terapisi denen mesane içine ilaçların karışımından oluşan bir sıvı verilerek yapılan bir tedavi ile kontrol edilebilir.