PROF. DR.

Emre Huri

Fonksiyonel Üroloji - Nöroüroloji - Kadın Ürolojisi - Genel Üroloji

Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Tıp eğitimine başladım. 2001 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde asistanlık görevine başladım. 2005 yılında Üroloji Uzmanı oldum. Bu sırada Avrupa Üroloji Derneği’nin bursu ile 1 ay süre ile Avusturya Viyana Üniversitesi Üroloji Kliniği’nde, Üroonkoloji ve Laparoskopik Cerrahi konularında gözlemci olarak bulundum.

2005-2006 yıllarında Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak mecburi hizmetimi yaptım. 2006 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2011 yılında Doçentlik sınavında başarılı olup Üroloji Doçenti unvanını kazandım. Aynı hastanede 2013 yılında akademik kadro olan Eğitim Görevlisi görevine atandım. Bu sırada klinikte, üroonkoloji konusunda yoğun çalışmalar yaptım. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Anatomi Doktora programına başladım. 

Tedaviler

Modern Teknoloji ve Uzmanlıkla Güvenli ve Etkili Tedavi Yöntemleri

Sakral sinir stimülasyonu (SNS), mesane pili uygulaması olarak da bilinir.

Ürolojide botoks, idrar kaçırma, inmemiş testis ve Peyronie hastalığı gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılabilir.

Prostatektomi, prostat bezinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için yapılan bir ameliyattır.

Yapay üriner sfinkter, hastanın idrar kaçırmasını önleyen bir üriner kontrol sistemidir. Sfinkter bünyesinde bulunan pompa sayesinde istemsizce gerçekleşen idrar kaçırma durumu önlenir.

Robotik cerrahi, kanser tedavilerinde tüm dünyada uygulanan en yüksek teknolojili cerrahi tedavi prosedürüdür.

Üriner diversiyon, mesanenin tamamen veya kısmen alınması gerektiği durumlarda, idrarın vücuttan çıkarılması için yapılan cerrahi bir prosedürdür.

Kadınlar için idrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırma sorunlarının nedenine, semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Sling (hamak) tedavisi, üriner stres inkontinansını tedavi etmek için kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. 

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) tedavisi, enfeksiyonun nedenine, semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram Emre Huri Instagram
Prof. Dr. Emre Huri, Ankara'da genel üroloji, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji ve kadın ürolojisi tedavileri sunan öncü bir klinik olarak hizmet vermektedir.
Eğitim Aldığı Kurumlar
İlişkili Akademik Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları